Domácí vzdělávání je stále populárnější, pro děti je ale lepší klasická škola

Přidat na Seznam.cz

Tradiční školní docházka funguje pro většinu studentů. Pro některé děti a jejich rodiny je však domácí vzdělávání lákavou možností. Zejména pandemie covid-19 přinesla spoustu trvalých i dočasných změn. Jednou změnou byl i nárůst počtu dětí školního věku vzdělávajících se doma.

Dětí s domácím vzděláním přibývá

Ačkoli pandemie byla jistě významným faktorem v odklonu od tradičního školního vzdělávání, není to jediný důvod. Je zajímavé, že úroveň domácího vzdělávání byla na vzestupu již řadu let. Zdá se tedy, že koronavirus jednoduše jen urychlil nárůst počtu lidí, kteří se rozhodli své děti vzdělávat doma.

V některých státech byl dokonce zaznamenán nárust o 200 %. V České republice je do vzdělávacího systému zapsáno přibližně 880 000 dětí školního věku; děti vzdělané doma představují, podle studie, méně než 0,5 % populace školního věku. Přesto je rostoucí trend v domácím vzdělávání zřejmý. Od oficiálního uznání domácího vzdělávání se počet zvýšil ze 172 na více než 2000 dětí.

Proč je v moderní době klasická škola stále lepší?

Ano, domácí vzdělávání je skvělou volbou v případě, že je dočasné. Například pokud je vaše dítě dlouhodobě nebo často nemocné. Z dlouhodobého hlediska ale vzdělávání doma přináší spoustu nevýhod.

Když se rodiče rozhodnou pro domácí vzdělávání, zodpovědnost leží na jejich bedrech. Vzdělávání vyžaduje energii a čas. I když se rodiče rozhodnou najmout lektory, stále jsou zodpovědní za to, co se jejich dítě během této doby naučí. Z tohoto úhlu pohledu je pak těžké dítěti zajistit další vzdělání, zejména univerzity. Pokud jde o rozvoj dítěte, škola nepředstavuje jen hromady domácích úkolů a testů. Díky škole se děti naučí tvořit přátelství, socializovat se, zažít něco nového a stávají se soběstační. Vytvářet mezilidské vztahy je jeden z hlavních důvodů, proč je klasická škola nejlepší možnou volbou.

zdroj: autorský článek, CPD Online, Go Student, studie