Laduška z Like Haf zkolabovala: Přijela pro ni záchranka!