Jak se zachovat, když vás někdo okrade na adventním trhu