Až 25 % žen se v průběhu života setká se sexuálním násilím, většina to však nijak neřeší… Jak se s tímto traumatem vypořádat?