“Chtěl jsem jít domů, ale odešel jsem s monoklem“: Co cítí oběti napadení?