Jak prožít vánoční večírek bez ostudy a současně naplno?