Zuzanu Bydžovskou (60) byste na festivalu přehlédli. Šedé vlasy a oblečení jako babička!