Harry uvedl na pravou míru, jak to bylo mezi Meghan a Kate v době, kdy našel Meghan po hádce plačící na zemi