„Synovi budou tři roky a ještě nemluví.“ Mnohé maminky se trápí s vývojem řeči u svých dětí. V kolika letech by tedy mělo dítě umět mluvit?