5 nejčastějších problémů, kterým rodiče čelí při výchově svých dětí a jak je vyřešit

Přidat na Seznam.cz

Rodičovství, to je práce na celý život. Nelze ji opustit, nelze si od ní odpočinout. Každý problém, který vás v této práci čeká, je však možné společně vyřešit. Podívejme se na to, s čím se rodiče během výchovy svých dětí potýkají nejčastěji a jak na tyto situace reagovat.

Chytrá zařízení

Jedním z nejčastěji převládajících výchovných problémů jsou technologie, upozorňuje The International Psychology Clinic. Děti mohou být na těchto digitálních zařízeních závislé celé hodiny, a to bez mrknutí oka. Kdykoli se jim však pokusíte mobil, tablet nebo počítač vzít, rozzlobí se a přestanou se ovládat. Mít situaci pod kontrolou můžete v případě, že je zaujmete jinou aktivní činností. Různé venkovní nebo stolní hry utuží vaše vztahy a přinutí je vnímat, co se kolem nich děje.

Nezapomeňte se ovšem do těchto aktivit zapojit s nimi. Nevymýšlejte pro ně činnosti, kterých se nezúčastníte. Vás by to taky nebavilo. Když už toužíte po změně, jděte do toho s nimi!

Rivalita mezi sourozenci

Nezáleží na tom, jestli jsou dva nebo šest. Souboje o to, kdo z nich se dostane ke slovu, má pravdu, nebo jednoduše vždy vyhrává, jsou ve všech rodinách stejné. Je to běžné a normální. A neděje se to jenom u vás. Nejhorší, co rodiče v takových situacích však dělají, je, že jednomu vynadají a druhé dítě uklidní, jak upozorňuje taktéž Mom Junction, díky čemuž mezi nimi vzniká ještě větší rivalita.

Pamatujte, že je nejprve potřeba uklidnit obě, pak se zeptat na důvod a následně nabídnout řešení.

Lhaní

Jeden z nejbolestivějších výchovných problémů. Všechny děti v tom či onom okamžiku svého života lžou. Velmi důležité je ovšem netrestat je – tedy nebít je ani jim nenadávat, kdykoli zalžou. Promluvte si s nimi zdvořile a dejte jim najevo, že víte, kdy lžou, a že to není dobrý zvyk. Jste pro ně vzorem, proto je naučte, jak mohou z mluvení pravdy získat vše, co chtějí.

Učení

Divíte se, že se vašemu dítěti do domácích úkolů nechce? Proč? Uvědomte si, že celý den tráví ve škole a po příchodu domů se jeho mysl nastaví do režimu klidu a odpočinku. I když si své povinnosti plnit musí, nenuťte ho k tomu. Předložte mu naopak přesvědčivé argumenty, kvůli kterým se k úkolům rozhodne z vlastní vůle. Připomeňte mu, jak je vzdělání důležité, má svůj smysl a ukončete vaše argumentování pozitivní motivací. Když to udělá hned, bude mít pak zbytek dne volno nebo může jít třeba s kamarády ven.

Odsuzování a šikana

Život dnešních dětí není hladký a ani snadný. Už od prvních let školní docházky musejí řešit spoustu problémů, jak informuje School My Kids. Dnes se od dítěte očekává, že bude ve všech směrech dokonalé, aby ho jeho vrstevníci ve škole přijali. Pokud dítě špatně mluví nebo je slabé v učení, je svými vrstevníky běžně odsuzováno a přichází do kontaktu se šikanou, ať už slovní nebo fyzickou. Doba se změnila a i děti se začaly navzájem velmi odsuzovat. Malé děti se potýkají s takovými věcmi, jako je ubližování, posměch a izolace ze strany vrstevníků.

Rodiče tak v dnešní době musí vynaložit velké úsilí, aby jejich dítě dosáhlo očekávaných měřítek, aby bylo společensky přijato. V mnoha ohledech je ovšem na tuto situaci potřeba pomoc odborníka, jelikož šikana psychiku dítěte značně nalomí.

Kromě výše zmiňovaných existuje celá řada potíží, které mohou vaši rodinnou situaci a vzájemné vztahy postupně sužovat. Ať už jsou to záchvaty vzteku, nesprávné stravovací návyky, agresivita u dětí, nedostatek důvěry nebo neustále stěžování si. Děti se vám pomocí nich snaží naznačit svou důležitost a třeba i upozornit na své vnitřní trápení. V případě, že si nebudeme umět poradit sami, nestyďte se vyhledat pomoc psychologa. Ubezpečujeme vás, že je to naprosto v pořádku a správné rozhodnutí.

Zdroj: The International Psychology Clinic, Mom Junction, School My Kids