Letošním trendem je kryoterapie. Má několik pozitivních vlivů na zdraví, o kterých pravděpodobně netušíte