3 vlastnosti, díky kterým ženy excelují v prodeji

Přidat na Seznam.cz

Přestože je prodejní prostředí tradičně vnímáno jako spíše mužská doména, statistiky ukazují, že mimořádných úspěchů dosahují právě ženy. Disponují totiž hned třemi důležitými přednostmi, které je činí nepřekonatelnými.

Umí dokonale naslouchat

Klíčem k prodejnímu úspěchu není plynulá a přesvědčivá mluva, jak se mnozí lidé mylně domnívají. A není to ani špičkový CRM Microsoft 365, byť jde o velmi silnou marketingovou zbraň. Ve skutečnosti je pro budování trvalých vztahů a uzavření obchodů nezbytná schopnost naslouchat. A ženy v tomto ohledu vynikají.

Studie prokázaly, že ženy mají oproti mužům v průměru větší Heschlův gyrus, což je oblast mozku zodpovědná za zpracování sluchu. Díky tomu mohou lépe vnímat verbální i neverbální podněty a hlouběji porozumět potřebám či obavám zákazníků. Aktivní naslouchání jim umožňuje budovat důvěru, empatii a porozumění, tedy hlavní faktory při budování silných obchodních vztahů.

Mají vyšší emoční inteligenci

Emoční inteligenci lze chápat jako schopnost vnímat, chápat a řídit vlastní emoce i emoce druhých. A právě to hraje v prodejním procesu naprosto zásadní roli. Průměrný emoční koeficient žen je přitom vyšší než u mužů, díky čemuž mají v tomto náročném prostředí velkou výhodu. Lépe zvládají stresové situace, udrží si chladnou hlavu i pod tlakem a snadněji budují vztahy se zákazníky. Kromě toho také lépe vnímají neverbální signály a umí přizpůsobit komunikaci individuálním potřebám zákazníka.

zdroj: freepik

Spolupráce pro ně není sprosté slovo

Moderní prodej již nestojí na konceptu „vlka samotáře“. Naopak se klade silný důraz na spolupráci. A k té ženy přirozeně inklinují. Excelují v budování a posilování týmové dynamiky, což z nich dělá ideální kandidáty pro lídry prodejního oddělení.

Ženám nedělá potíže sdílet znalosti a zkušeností s ostatními členy týmu a bez problémů efektivně spolupracují s kolegy z marketingu, zákaznického servisu a dalších oddělení. Silná orientace na spolupráci umožňuje dámskému osazenstvu dosahovat mimořádných výsledků v prodejních týmech.