Regresní terapie: Spása nebo prokletí osobního rozvoje?

Přidat na Seznam.cz

Metoda pohybující se na tenké hraně mezi psychoterapií a alternativními způsoby léčby? Nebo spíš jen zbožné přání lidí hledajících pravdu někde tam uvnitř? Pojďme dnes nahlédnout pod pokličku regresní terapie.

Zdroj: Canva

Pragmatický moderní svět někdy v lidech může vyvolávat touhu po mystickém tajemnu. Nahlédnout do minulých životů může být lákavé. Pozor ovšem na princip závislosti, kterému regresní terapie podléhá. „Nemám nad svým životem kontrolu, tak najdu někoho, kdo ji má. Třeba regresního terapeuta. Ten se podívá na můj minulý život, společně najdeme někde v hluboké historii příčinu toho, proč se cítím špatně, a jako mávnutím kouzelného proutku se mé současné problémy rozplynou.“ Zní to krásně? Bohužel ale takto lidská psychika nefunguje.

Co je regresní terapie a může nějak podpořit osobní rozvoj?

Pojďme nejdřív prozkoumat definici regresní terapie. Jedná se o postup, kdy terapeut vede pacienta pomocí sugesce nebo hypnózy do minulosti. A to buď do jeho osobní minulosti (psychoanalýza) nebo až do jeho domnělých minulých životů. Vyznavači regresní terapie předpokládají, že myšlenkový návrat do minulých zážitků dokáže vyvolat terapeutický efekt.  

Osobní (nebo taky osobnostní) rozvoj potom můžeme definovat jako rozvoj osobnostních kompetencí a snahu o rozvinutí plného potenciálu. Jak by ale takové sebezdokonalování mohlo probíhat na podkladě (mnohdy) falešných nebo zavádějících vzpomínek, které navíc musí vyvolat někdo zvenčí? 

Zdroj: Canva

Kritika regresní terapie

Někteří odborníci na duševní zdraví tuto metodu považují za kontroverzní, jiní tvrdí, že regresní terapie přináší pozitivní změny. Výlet do minulosti podle nich může přinést rozpoznání a pochopení negativních vzorců chování. Nebo může otevřít otázku nevyřešených emocí a traumatu. To vše prý vede k lepšímu pochopení sebe sama. Vyvstává ale řada otázek na legitimnost metody. Zvažte sami. Rizika užití metody regresní terapie:

Syndrom falešné paměti

Váš mozek disponuje úžasně kreativními schopnostmi. Dokáže vzpomínku dokreslit podle potřeby nebo ji rovnou celou vybájit. Regresní terapie tak může dokonce vytvářet falešná traumata. 

Ovlivňování terapeutem

Tento bod úzce souvisí s bodem předchozím. Terapeut neodborným přístupem dokonce může pacientovi vzpomínku vnuknout. Třebaže nechtěně. 

Sporné výlety do minulých životů

Minulé životy patří do kategorie věcí, které nemůžeme spolehlivě potvrdit ani vyvrátit. Stejně tak věda nedokáže potvrdit ani vyvrátit například existenci Zoubkové víly. Mějte to prosím na paměti, pokud se rozhodnete začít minulé životy prozkoumávat a na základě svých zjištění stavět nynější realitu. 

Na čem tedy postavit osobní rozvoj?

Zaměřte se na přítomnost a hleďte do budoucnosti. Chyby minulosti nechejte za sebou. Tam se totiž ve skutečnosti i nacházejí. Měnit minulost zkrátka nelze. Co ale můžete změnit k lepšímu vždy, je budoucnost. Právě TEĎ je nejlepší čas začít pracovat na svém osobním rozvoji. Je to totiž jediný čas, který máte plně pod kontrolou. Tak směle do toho.

Zdroj: Canva

A pokud potřebujete pomoc a podporu, obraťte se na terapeuta, který se zabývá systemickou terapií. Ta je orientovaná na řešení, proto vás k vyřešení problému skutečně dovede. Jen se nad tím zamyslete. Když přemýšlíte o problému, vede to vaši mysl k zaměření na problém. Když se zaměřujete na řešení, nacházíte řešení. Takhle jednoduché to je. Skutečně