Základovou desku si raději nechte postavit na klíč 

Přidat na Seznam.cz

Základová deska je základem každého domu. To je pádný důvod, aby byla pokud možno co nejkvalitnější. 

Bez základové desky se neobejde stavba zděná ani dřevostavba, ale také bazén či plastová jímka. Při její stavbě je vždy zapotřebí vycházet z parametrů stanovených v projektu. 

Základní parametry 

Základová deska může být vyrobena buď z betonu patřičné třídy, nebo železobetonu. Jako výztuž se většinou volí kari sítě s oky. Třída betonu a velikost kari sítě se stanovuje na základě statického výpočtu a na základě takových parametrů, jakými jsou podloží domu, statické a dynamické zatížení atd. 

Typy základových desek

Základová deska může být položená na štěrku, na pěnosklu nebo na extrudovaném polystyrenu. Nejjednodušší je postavit základovou desku na štěrku. Deska se pokládá na směs zhutnělé zeminy a štěrku. Tento způsob je cenově nejdostupnější, ale také má své nedostatky. Ty se týkají především jejích tepelně izolačních vlastností. Tepelně izolovat v podstatě lze až podlahu, což vede ke vzniku tepelných mostů v patě zdiva. Mnohem lépe v tomto ohledu funguje pěnosklo, které zároveň funguje jako drenáž pod deskou. Nejlepšími izolačními vlastnostmi ale disponuje základová deska na extrudovaném polystyrenu, kterým je obložena jak zespodu, tak i z boku. Jako taková je tepelně i vlhkostně nepropustná. 

Základová deska na klíč 

Typ základové desky je vhodné zvolit po domluvě s odborníky. Ideálně s těmi, kteří stavbu desky budou následně realizovat. Se stavbou základních desek je totiž spojená řadě zemních a dalších přidružených prací. Proto by v hledáčku vašeho zájmu měla být základová deska na klíč prováděná firmou schopnou uskutečnit veškeré nezbytné práce od A do Z. A těch rozhodně není málo. Základovou desku zkrátka není třeba jen vykopat. Nutné je i zaměření pozemku geodetem, srovnání a výkop terénu bagrem, položení uzemnění pro budoucí hromosvod, protažení inženýrských sítí, vylití základových pásů betonovou směsí, rozvod kanalizace, provedení bednění atd. 

Obraťte se na profesionály

Stavbou základových desek se zabývá například společnost TS stavby. s.r.o. poskytující komplexní základové desky na klíč včetně všech nezbytných zemních a přidružených prací. TC stavby, s.r.o. realizují komplexní a odborné dodávky prací a materiálu, a to ve lhůtách pohybujícími se v závislosti na počasí mezi sedmi až deseti pracovními dny. Co se ceny týče, tu ovlivňuje hned několik faktorů v čele se složitostí stavby, náročností stavby a požadovanou technikou.