Ukrývají mniši tajemství lepšího zdraví střev? Hluboká meditace může prospět vašemu mikrobiomu

Přidat na Seznam.cz

Nová studie buddhistických mnichů ukazuje, že hluboká meditace pomáhá regulovat vyváženou střevní mikroflóru, což vede ke zlepšení duševní a fyzické pohody. Je však zdravé střevo opravdu tak jednoduché jako hluboké dýchání?

Klíčová je osa střevo-mozek

Střeva hrají klíčovou roli v našem duševním zdraví, připomíná Stylist. Tlusté a tenké střevo jsou přímo propojeny s bloudivým nervem, který je nejdelším nervem v těle a je jedním z hlavních regulátorů parasympatického nervového systému, který mimo jiné pomáhá řídit srdeční tep, dýchání a trávení. V oblasti duševního zdraví a psychické pohody je spojení střev a mozku neuvěřitelným vývojem posledních let.

Nyní víme, že existuje obousměrné spojení mezi mozkem a střevy, kdy střeva mohou být příčinou nebo produktem duševních obtíží, jako jsou úzkost, stres nebo deprese. Střeva proto hrají zásadní roli pro vaši celkovou pohodu.

Co s tím mají společného mniši?

Vědci ze šanghajského centra duševního zdraví při lékařské fakultě Šanghajské univerzity Jiao Tong zkoumali vzorky stolice malé skupiny tibetských buddhistických mnichů ze tří různých chrámů spolu se vzorky od jejich sousedů mimo klášter, aby zjistili, zda hluboká meditace může změnit složení střevního mikrobiomu.

Mniši studovali tradiční tibetskou buddhistickou meditaci, která má svůj původ ve staroindické praxi ájurvédy. Zaměřili se na samathu, praxi klidného setrvání, která zklidňuje a soustřeďuje mysl tím, že pozornost jedince spočívá na jediném objektu nebo mantře, a na vipassanu, což je podle výzkumníků „pronikavá meditační praxe, která umožňuje zkoumat pravou podstatu všech jevů“.

Mniši mají obohacenou mikrobiotu

Výsledky byly fascinující. Bylo potvrzeno, že složení střevní mikrobioty se u mnichů a kontrolních osob lišilo. Mikrobiota obohacená u mnichů byla spojena se sníženým rizikem úzkosti, deprese a kardiovaskulárních onemocnění a mohla posilovat imunitní funkce. Celkově tyto výsledky naznačují, že meditace hraje pozitivní roli v oblasti psychosomatických stavů a pohody.

Jak meditace pomáhá?

Meditace má blahodárný vliv na celé tělo, a to rozhodně zahrnuje i střeva. Trávicí trakt je velmi citlivý na změny emocí způsobené mozkem – stres, hněv, frustrace a přetížení mohou vyvolat symptomy ve střevech. Meditace pomáhá střevům zůstat zdravá tím, že reguluje stresovou reakci. Tím, že si uvědomíte své dýchání, nastartujete parasympatický systém, který je známější jako „odpočinek a trávení“. Tím se zmírňuje chronický zánět, který pomáhá udržovat zdravá střeva.

Když jsou ve střevech dobré bakterie, vedlejší produkt může ovlivnit náladu, chování, koncentraci a poznávání.

Ze studie vyplývá, že dlouhodobá hluboká meditace je spojena s lepším zdravím střev, a co je obzvláště zajímavé, že několik bakterií, které byly u hluboce meditujících obohaceny, je spojeno se sníženým rizikem úzkosti a deprese.

Vzhledem k tomu, že mniši ve studii praktikovali meditaci nejméně dvě hodiny denně po dobu tří až třiceti let, bylo by zapotřebí dalšího výzkumu, který by prokázal souvislost mezi menšími denními intervaly meditace. To ale neznamená, že zařazení některých meditačních praktik do vašeho dne nepřináší žádné výhody.

Zdroj: stylist.co.uk, studie gpsych.bmj.com, studie pubmed.ncbi.nlm.nih.gov