Je sex od 15 v pořádku? Podívejte se, jak to mají ve světě!

Přidat na Seznam.cz

V naší zemi jsme zvyklí, že pohlavní styk je povolen od patnácti let. Jak to ale mají ve světě? Podívejte se, kde mohou mít sex i „děti“ a kde je to naopak nelegální i v 18 letech!

Vlastně ještě děti

Jistě si vzpomenete na to, jaké jste měli dětství ve svých dvanácti letech. V tomto věku jste pravděpodobně mysleli na test z přírodovědy, nebo na novou panenku v hračkářství. Angola a Filipíny ale vychovává děti jinak. V těchto zemích může mít i 12leté dítě sex a je to v souladu se zákonem.

Děti i dospělí

Ze v

šech zemí se zvláštními zákony ohledně minimálního věku pro sexuální styk vyčnívá snad nejvíce Japonsko. To má totiž nejednotně ustanovený zákon, a tak vlastně záleží spíše na tom, kde přesně jste. Minimální věk je v Japonsku od 13 do 20 let.

Až po svatbě

Ačkoliv se ne každý chce vdát/oženit, existují zde pořád země, kde nesmíte mít sex před svatbou. To zahrnuje například Libyi, Afganistan nebo Saúdskou Arabii. Zákon zde mluví jasně, nejdříve svatba, pak sex. Pokud se ale nechcete vdát, asi zůstanete navždy pannou.

Evropa

Ani Evropa nemá jednotný názor. Zatímco většina zemí má minimální věk pro pohlavní styk kolem 16 až 17 let, země jako je Itálie, Německo nebo Portugalstko, mají legální sex už od 14 let. My máme naštěstí zlatou střední cestu, tedy 15 let.

Jedině dospělí

Pravda, 12 let je velmi nízká hranice. Na druhou stranu, chtěli byste čekat až do 20? Od dvaceti let totiž můžete legálně spát se svým partnerem v Severní Koreji, kdy to dovoluje zákon. Zajímavé je, že dříve byla tato minimální hranice pouhých 13 let. Zdá se, že Korea jde z extrému do extrému.

zdroj: worldpopulationreview, cnn, highlandsexualhealth