První sex ovlivňuje budoucí sexuální touhy u žen

Přidat na Seznam.cz

První sex je něco, na co se nezapomíná. Mnohé z vás možná překvapí studie, která uvádí, že první sex ovlivňuje sexuální touhu žen v pozdějším věku. U mužů toto tvrzení ale neplatí. Jejich první sexuální zkušenost nemá na touhu téměř žádný vliv, píše University of Toronto.

Pro většinu z nás je první sexuální zkušenost zážitek, který si pamatujeme celý život. Muži úplně ne, ale ženy to vnímají trochu jinak. V nedávno publikované studii od doktorandky psychologie Diany Peragineové z Univesity of Toronto (dále jen „UTM“) se zjistilo, že první sexuální zkušenost má trvalý vliv na sexuální touhu heterosexuálních žen v pozdějším věku.

Studie měla název “A Learning Experience“ a zahrnovala 838 dobrovolníků z řad heterosexuálních žen a mužů. Studie zjistila, že ženy se od mužů liší pouze tehdy, pokud jejich první sexuální zkušenost se příliš nevydařila, zvláště když postrádala orgasmus. U žen, které při prvním styku dosáhly orgasmu, měly větší zájem o partnerský sex a jejich současná míra touhy po něm byla stejná jako u mužů.

Z toho plyne, že první zkušenost ženy by se neměla uspěchat a měla by být silným prožitkem pro muže, ale i ženu. Peragineová říká: „Pro mnohé muže, ženy slouží jako cvičební pomůcka a je tak důležité si uvědomit, že sex může být příjemný. Jsem přesvědčená, že si zasloužíme a máme právo si ho užít stejně jako muži,“.

Studie také zjistila, že první sexuální zkušenost u mužů neměla žádný vliv na jejich sexuální budoucí touhu v životě.

Podle výzkumu muži trpí častěji problémy s velkou sexuální touhou. U žen se zase naopak vyskytuje nižší touha v sexu. Tento rozdíl mezi zdravými muži a ženami přetrvává i v dospělosti. Peragineová říká, že z vlastního zájmu chtěla tento výzkum provést, zda by nižší sexuální touha žen mohla být lépe vysvětlena a proč ženy tolik nemají pozitivní zkušenosti s prvním pohlavním stykem.

„Dříve panovala představa, že sexuální touha je jako hlad nebo žízeň, které vznikají vnitřně a spontánně,“ říká.

Aby mohl být sex kvalitní, je kladen velký důraz na sexuální výchovu, která se často zaměřuje na sexuální zdraví a podporu zdravého sexu. Nejlepším zdrojem sexuální výchovy je samotná zkušenost s prvním pohlavním stykem. Praktické zkušenosti mladých párů jsou ze všeho nejvíc poučné.

Zdroj: redakce, University of Toronto, Neuroscience