Už jste slyšeli o nemoci zvané vaginismus? Vše o nedobrovolném stahování pochvy

Přidat na Seznam.cz

Vaginismus je jedinečný, protože může být důsledkem kombinace fyzických nebo nefyzických příčin. Kegelovy cviky, vaginální dilatátory a kognitivně behaviorální terapie mohou pomoci uvolnit svaly a zastavit křeče, ale ne nemoc vyléčit.

Co způsobuje vaginismus?

V mozku se nachází soubor struktur, které vnímají smyslové informace a řídí reaktivní tělesné funkce, nazývaný Limbický systém. Přestože tento systém není vědou dosud zcela pochopen, víme, že nedobrovolné stahování pochvy (vaginismus) je vyvoláno přehnanou reakcí limbického systému. K nedobrovolnému stažení svalů dochází bez vědomého řízení – žena své tělo ke stažení záměrně „nepřiměla“ ani ho neusměrnila a nemůže ho jednoduše zastavit bez procesu řešení.
Vaginální svaly se napínají v přehnané reakci, když limbický senzorický systém detekuje různé formy dotyku, zranitelnost pánve nebo negativní očekávání potenciální penetrace. Někteří kliničtí lékaři popisují vaginismus jako reakci pánevního dna a okolní svaloviny na boj nebo útěk. Tělo nesprávně interpretuje signály a reaguje intenzivním napnutím těla a reflexivním pohybem směrem od potenciální penetrace.

Vnitřní poplach

Limbický systém spustí vnitřní alarm, který tělo upozorní na potenciální bolest. Jakmile se spustí, tělo automaticky stáhne poševní svaly a připraví se na ochranu před poškozením. Sex se pak stává nepříjemným nebo bolestivým a vstup může být obtížnější nebo nemožný v závislosti na závažnosti tohoto napjatého stavu.
Další sexuální pokusy vedou k nepříjemným pocitům, což dále posiluje reakci limbického systému, takže se ještě více zintenzivňuje. Nakonec tělo pociťuje zvýšenou bolest a reaguje tím, že se průběžně více vzpíná, což tuto reakci ještě více upevňuje a vytváří cyklus vaginismu a bolesti.

Věděli jste, že?

Vaginismus nemá vždy zjevnou příčinu. Někdy mají ženy s téměř dokonalým dětstvím, skvělými vztahy, silným vzděláním a malými úzkostmi problém najít nějaké věrohodné vysvětlení toho, co jejich vaginismus způsobilo. Pochopení toho, proč měly vaginismus, může zůstat záhadou i poté, co se zcela vyřeší.

Vaginismus není vinou ženy

Vzhledem k tomu, že vaginismus může být vyvolán jednoduchými fyzickými událostmi jako je nedostatečná předehra nebo lubrikace nebo emocemi, jako je celková úzkost, je důležité si uvědomit, že vaginismus není vinou ženy. Jakmile se jednou spustí, dochází k mimovolnému napínání svalů bez vědomého řízení; žena záměrně „nezpůsobila“ nebo nenařídila, aby se její tělo napnulo, a nemůže to jednoduše zastavit. Ženy s vaginismem mohou být zpočátku sexuálně vnímavé a hluboce toužit po milování, ale časem se tato touha může snížit v důsledku bolesti a pocitu selhání a odrazení.