Babička je důležitý člověk v našem životě i v životě našich dětí

Přidat na Seznam.cz

Mají spoustu zkušeností, poskytují nám teplo, lásku a péči. Už od mala o nich slyšíme v pohádkách. Bývají nejmilejšími osobami v našem životě – naše babičky.

Nejchutnější bábovka, největší radost ze setkání nebo letní prázdniny. Laskavé srdce a dobrota, to vše nám připomíná, že i my jsme byly dětmi a měly svou babičku.

Proč hrají babičky hned po maminkách tak důležitou roli v našich životech?

Každá rodina je samozřejmě jedinečná, ale je nutné si uvědomit, jak zásadní vliv na dítě má nejbližší příbuzný. Je nutné brát rodinu jako celistvý organismus. Všichni členové jsou velmi úzce spojeni, ale především babička je nejbližší, neboť i ona kdysi nosila pod srdcem vás jako rodiče. Emoce, které tehdy prožívala, jsou vepsány do nás a tak i do našich dětí.

Odborníci také tvrdí, že většina genetických informací, které děti dostanou, jsou od babiček po mateřské rodové linii.

Člověk tuto roli získává, aniž by to záviselo na jeho vůli. Jak s ní naloží, zůstává na jeho rozhodnutí. Prarodiče a vnoučata se potřebují navzájem. Babičky mají na děti nezanedbatelný výchovný vliv. Prarodiče si cení více vztahu k hodnotám, potřeby vzájemnosti a ochoty si navzájem pomáhat než soutěživosti a touhy po kariéře. Tím nabízejí dítěti tolik potřebnou lidskou vzájemnost. Prarodič se proto často dítěti stává takzvanou důležitou vztahovou osobou.

Jsou to často babičky a dědové, kteří spoluvytvářejí dítěti to, co se nazývá poezie dětství. Važme si proto našich prarodičů a zejména babiček, a oplaťme jim jejich péči nejen v době vánoční.

Zdroj: šancedětem.cz, womentiscali, Redakce